เครื่องเจาะซุปเปอร์ชั้นใต้ผิวดิน

Türkaysan มีความรู้ความชำนาญของเครื่องมือไถพรวน เป็นเครื่องมือใหม่และทันสมัยสำหรับการให้บริการ ของชาวนาชาวตุรกีกับผู้ตั้งถิ่นฐาน เครื่องมือนี้สามารถเจาะลึกถึง 1 เมตร ลึกเข้าไปในชั้นของหญ้าที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงมั่นใจได้ว่าแร่ธาตุในดินไม่ได้แพร่กระจายไปยังพื้นผิวและมีการกรองน้ำใต้ดิน การออกแบบและรับรองคุณภาพในการระเบิดเกิดขึ้นจากการรับประกันของ Türkaysan

สามารถผลิตได้ 3, 5 และ 7 ขาตามกำลังของรถแทรกเตอร์