ครื่องผสมปุ๋ยแบบดิสก์สองชั้น

Türkay, เครื่องผสมปุ๋ยแบบดิสก์สองชั้น ดิสก์ปุ๋ยและปีกผ่านปุ๋ยและระยะทางที่เหมาะสมเพื่อความสมดุลและราบรื่นสามารถ ที่จะใช้; ทำให้สามารถใช้ปุ๋ยได้ในระดับสูง

คลังสินค้าที่มีกำลังการผลิตสูง ที่ซึ่งมีแร่ธาตุและผงถูกแทนที่ด้วยสายการปรับตัวของฝาครอบด้านล่างและมีการตั้ งค่าปุ๋ยไว้

เหตุผลของการมีแผ่นคู่คือการกระจายตัวในนสนามจะดีกว่า เนื่องจากระยะเวลาในการปล่อยปุ๋ยเป็นระยะเวลานานทำให้สามารถประหยัดเวลา ได้เนื่องจากความสม่ำเสมอในการกระจายตัวที่ดีเ