ชั้นใต้ผิวดิน

ควบคู่ไปกับการพัฒนาวิธีการแปรรูปดิน Türkaysan ได้พัฒนาหม้อไอน้ำจุ่ม การใช้งานตามวัตถุประสงค์ของอุปกรณ์สามารถระบุได้ดังนี้

  • เพื่อให้แน่ใจว่าดินมีการประมวลผลในราคาที่ต่ำ
  • พื้นไถหนักที่เกิดขึ้นในสนามจะถูกระเบิด
  • มั่นใจได้ว่าน้ำฝนถูกดูดซับโดยดินและช่วยรักษาความชุ่มชื้นและป้องกันการพังทลายของดินจากพื้นผิว
  • อากาศในดินเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสื่อสารระหว่างน้ำและพืช

ส่วนประกอบของเครื่องมือผลิตขึ้นโดยการให้ความร้อนกับความขัดแย้งของโลหะผสมที่มีความแข็งสูงและความต้านทานการล้า