การรวบรวมแบบโรตารี่

เครื่องเก็บเกี่ยวสาหร่าย โรเตอร์มีความคล่องตัวสูงและความสามารถในการทำงานซึ่งใช้ในการขึ้นรูปถัง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเก็บกักและการเก็บพืชอาหารสัตว์ในทุ่ง แนวคิดเครื่องนี้ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีความต้องการใช้พลังงานต่ำและมีความกว้างในการทำงานสูง

เนื่องจากสปริงที่สะสมไม่ได้ติดต่อกับดิน ทำให้รากของโครงสร้างดินและพืชอาหารสัตว์ได้รับความคุ้มครอง หินดินและวัสดุอื่น ๆ ที่คล้ายกันจะทำให้ตอซังที่สะอาดระหว่างวัชพืชที่คัดสรรแล้ว ด้วยระบบพับแบบไฮดรอลิกเพื่อลดขนาดของเครื่องโดยการพับในตำแหน่งที่สะดวกสำหรับการขนส่งที่ปลอดภัย ความกว้างของเครื่องอยู่ที่ 3 เมตรใต้ถนน