เครื่องผูก

เป็นเครื่องซึ่งเชื่อมต่อกับระบบกันสะเทือนสามจังหวะจุดและใช้การเคลื่อนไหวของมันจากเพลาหางหรือล้อ และสามารถผลิตในรูปแบบการเดินของตัวเอง สามารถผลิตพืช เช่น ข้าวสาล ีข้าวบาร์เลย ์ข้าวโอ๊ต ข้าวข้าวงา ลาเวนเดอร์ พืชสมุนไพร กก, กกที่ออกจากสนามในช่วงเวลาหนึ่ง; เป็นเครื่องที่มีประโยชน์และบำรุงรักษาน้อยมาก

การปรับความสูงจะปรับได้จากรถแขนไฮดรอลิคแทรกเตอร์; ที่ดินจะรักษาระดับของมันโดยอัตโนมัตโดยใช้สปริงตามความขรุขระ

ชิ้นส่วนของเครื่องได้รับการปกป้องจากการบรรทุกเกินพิกัด ซึ่งอาจเกิดขึ้นเนื่องจากกฎระเบียบด้านความปลอดภัย