เครื่องซุปเปอร์ไถพรวน

เครื่องซุปเปอร์ไถพรวน Türkaysan มีไว้ในการเตรียมเมล็ดพันธุ์, แก้ไขพื้นผิวของสนาม, ผสมดินปุ๋ย, กรรมวิธีตอซัง การติดตั้งระหว่างแถว

ขาสปริงที่ได้ทำจากเหล็กกล้าที่ผ่านการทำความร้อนแล้ว มีลักษณะการสั่นสะเทือนในสภาพการทำงาน ภายใต้สภาวะนี้

กระบอกสูบไฮดรอลิกได้รับการติดตั้งเพื่อความสะดวกในการเดินทางบนท้องถนน

อัตราการใช้งานที่แนะนำคือ 12 กม./ชม. ในดินทรายและดินเบา 10 กม./ชม. ในดินปกติ และ 8 กม./ชม. ในดินเหนียว