สิ่ว

เนื่องจากดินที่เพิ่มขึ้นโดยไม่เบี่ยงเบน การสลายตัวของสารอินทรีย์จะช้ากว่ามาก และดินชื้นจะไม่ถูกลบออก เมื่อตอซังและต้นพืชยังคงอยู่บนพื้นผิว ชั้นครอบคลุมที่ดีจะเกิดขึ้น มันมีประสิทธิภาพมากต่อวัชพืชที่พัฒนา รากที่แข็งแรงและลึก ในแง่ของคุณภาพก็สามารถใช้งานได้สำเร็จในดินหนักที่เครื่องมืออื่น ๆ ไม่เพียงพอ เนื่องจากแถบอยู่บนพื้นผิวของสนาม ในขณะที่ดินจะนูนที่ความลึกของการเลื่อน จะให้การป้องกันที่ดีต่อ การกัดกร่อนของน้ำและลม ถ้าดินเปียกและชื้นการใช้เครื่องมือนี้ควรหลีกเลี่ยง